SOM MILJØFADDER FOR TRUEDE ARTER ER DU MED Å PÅVIRKE FREMTIDEN!

DET NYTTER: Vi utlovet dusør på 100 000 kroner for opplysninger om ulovlig ulvejakt. Dette førte til en av de største rettssakene om ulovlig ulvejakt i Norge.

TRUEDE ARTER: Rovdyrbestandene øker i Europa. Men Norge har ikke tatt sin del av ansvaret for å opprettholde levedyktige bestander. NMF arbeider for å stanse ulovlig jakt på ulv og på arktiske dyrearter – som isbjørn, hvalross, narhval, ringsel, klappmyss og ismåke. Dette er alle arter som er viktige for et biologisk mangfold.